jueves, 14 de noviembre de 2013

Dislexia; Orientacions.
http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/dislexia-orientaciones.html

martes, 9 de abril de 2013


Enhorabona a Arasaac, portal aragonés de sistemes alternatius i augmentatius de comunicació. Gràcies per facilitar la tasca comunicativa, amb els nins i les nines que ho necessiten!
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2013/04/02/arasaac_premio_federacion_autismo_madrid_phttp://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2013/04/02/arasaac_premio_federacion_autismo_madrid_por_labor_inclusiva_228678_301.html#.UWPcij1wJEU.emailor_labor_inclusiva_228678_301.html#.UWPcij1wJEU.email