miércoles, 26 de noviembre de 2014

Signes d'alerta perquè un retard del llenguatge es detecti a temps.
http://ocupatea.es/mitos-trastorno-del-lenguaje/


jueves, 14 de noviembre de 2013

Dislexia; Orientacions.
http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/dislexia-orientaciones.html

martes, 9 de abril de 2013


Enhorabona a Arasaac, portal aragonés de sistemes alternatius i augmentatius de comunicació. Gràcies per facilitar la tasca comunicativa, amb els nins i les nines que ho necessiten!
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2013/04/02/arasaac_premio_federacion_autismo_madrid_phttp://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2013/04/02/arasaac_premio_federacion_autismo_madrid_por_labor_inclusiva_228678_301.html#.UWPcij1wJEU.emailor_labor_inclusiva_228678_301.html#.UWPcij1wJEU.email

miércoles, 21 de noviembre de 2012

Conte amb SPC.

Ja ve Nadal, durant aquestes setmanes treballam aquest conte al tallers d'estimulació del llenguatge oral a l'Educació Infantil. El voleu conéixer?
http://www.edu365.cat/primaria/contes/contes_spc/nadal/index.htm

Sistema Pictogràfic de Comunicació (SPC).


 Una ajuda per afavorir la comunicació amb nins i nines amb necessitats educatives especials.
https://sites.google.com/site/utacub/descarregues/plafons-monografics

miércoles, 13 de junio de 2012