miércoles, 21 de noviembre de 2012

Sistema Pictogràfic de Comunicació (SPC).


 Una ajuda per afavorir la comunicació amb nins i nines amb necessitats educatives especials.
https://sites.google.com/site/utacub/descarregues/plafons-monografics